Skicka paket med efterkrav med Bussgods

Detta gäller för Efterkrav

Om du skickar paket med efterkrav gäller följande:

  • Utlöst efterkrav utbetalas av Rocker inom 1-2 dagar..
  • Utbetalning sker via det plusgiro, bankgiro eller bankkonto som anges.
  • Outlöst efterkrav returneras efter 14 dagar, avsändaren bekostar returfrakten.
  • Mottagaren ska alltid betala sitt efterkrav innan paketet lämnas ut av Bussgods.
  • Om du som mottagare är missnöjd med innehållet i paketet är det en tvist mellan dig och säljaren. Bussgods ansvarar inte för att innehållet är vad som utlovats av avsändaren.
  • Vid eventuell retur betalar avsändare eller mottagare ny frakt.
  • Fraktdokumentet skall vara korrekt och fullständigt ifylld för att inte försena återbetalningen.
  • Eventuella transportskador ska reklameras. Det gör du här
OBS! Fr o m den 1:a November 2021 stängs möjligheten att skicka "Efterkrav" som privatperson, detta för att vi i dagsläget inte uppfyller finansinspektionens rigorösa regelverk och kan garantera att tjänsten inte används för penningtvätt. En ny tjänst (som går under arbetsnamnet "Säker betalning") är under utveckling tillsammans med Rocker och beräknas att lanseras i början av 2022. För mer information kontakta vår Kundtjänst 010 - 19 89 200 eller fraktinfo@bussgods.se

Har du frågor om efterkrav? Kontakta avsändande terminal.