använda eget emballage?


För att ditt paket ska komma fram i det skick du önskar gäller det att emballera väl och rätt. På Bussgods fraktar vi gärna skrymmande paket, men det är viktigt att du emballerar så att varken varan eller den som hanterar paketet kommer till skada.

Information om Bussgods egna boxar för 20 och 35 kg hittar du på Sverigefrakt boxar. Dessa finns att köpa hos ditt Bussgodsombud. Bussbox kan skickas till alla orter inom Sverige där Bussgods har ombud.

Att tänka på när du packar

  • Att packa in din vara i något som skyddar mot stötar och lätt väta om varan är känslig för fukt. Skydda utstickande detaljer.
  • Skickar du flera föremål i samma låda är det viktigt att alla är ordentligt emballerade så de inte skadar varandra. Skilj dem åt med en bit kartong eller frigolit om de är extra känsliga. 
  • Fyll transportlådan med utfyllnadsmaterial så att den inte sjunker ihop om den hamnar under tyngre gods.
  • Lås alla föremål med hjul så att produkten inte kan flytta sig under transporten.
  • Skriv gärna dit extra information som “Denna sida upp” eller "Hanteras varsamt" på företagspaketet är en rekommendation som efterföljs om det finns möjlighet.
  • Det är alltid avsändaren som är ansvarig för att fraktdokumenten är korrekt ifyllda.
  • Etiketten skall vara väl synlig på paketet som synes på bilden