Skapa fraktsedel och betala direkt på hemsidan

Köp frakt / förbetala frakt

Förbetald frakt är en tjänst hos Bussgods där du kan skapa en fraktsedel och betala frakten direkt på hemsidan. Du kan betala frakten med Swish eller via faktura. Betalning med Visakort, Mastercard eller via direktbetalning via bank kommer att implementeras i ett senare skede.

När du betalat frakten får du ett sms med kvitto till det telefonnummer du angett i avsändaradressen.

Förbetald frakt är enkelt för dig som kund att använda. Du skriver ut fraktsedel på hemsidan och betalar samtidigt frakten. Ta med paketet till ditt inlämningsställe och visa sms så är det klart! Köpt frakt är giltig i 30 dagar efter betalning. Fullständiga villkor finns här nedan.

Bussgods villkor för förbetald frakt

Om mått och viktuppgifter angetts som avviker från det verkliga (Bussgods kontrollväger sändningen) kan en avgift om minimum 500 kr tillkomma. Detta för att Bussgods skall erhålla täckning för de eventuella kostnader som tillkommer vid hantering av avvikande leverans.

Bussgods fakturerar avsändaren och betalningsvillkor är 10 dagar netto. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 2% per månad. Förbetald frakt som betalats via hemsidan är giltig i 30 dagar. Outnyttjad frakttjänst kan inte användas efter giltighetstiden.

Vid ångrat köp skall detta anmälas genom e-post till ekonomi.norr@bussgods.se (obs övriga fraktfrågor kan inte mailas till denna adress, endast ärenden gällande förbetalda frakter.) I e-postmeddelandet skall fraktsedelsnummer anges för den frakt som du vill ångra och makulera. För att vi skall kunna återbetala frakten måste du också ange dina bankuppgifter (bank, clearing och kontonr). Ångrad och makulerad frakt kan inte användas vid senare tillfälle och fraktsedeln skall kasseras. Om en återbetald frakt (fraktsedel) nyttjas vid senare tillfälle äger Bussgods rätt att debitera avsändaren för frakt + adm. kostnader. Ångerrätt gäller inte om fullgörande av tjänsten redan påbörjats, d.v.s att paketet lämnats över till Bussgods för befordran.