Skadeanmälan

SKA ALLTID SKICKAS TILLSAMMANS MED SKADEMÄLAN!
  • Faktura eller kvitto vid köpt eller sålt gods
  • Bild på skadade godset samt emballage
  • Fraktsedel för sändningen
  • Polisanmälan vid förlust om du misstänker stöld
Försäkring ersätter som mest:
  • Vid försäljning: Försäljningspriset. Säljaren av godset kan även få ersättning för fraktkostnaden om den inte redan är medräknas i försäljningspriset.
  • Vid övriga transporter marknadsvärdet som godset hade när transporten började.
Uppgifter om mottagaren Namn  *
Telefonnummer  *
E-post  *
Uppgifter om avsändaren Avsändaren  *
Telefonnummer  *
E-post  *
Uppgifter om transporten Fraktsedelns nummer  *
Gods som skickats/varuslaget  *
Avsändningsdatum  *
Antal kollin som skickades  *
Antal kollin som är skadade eller saknas  *
Information om skadan Datum när skadan upptäcktes  *
Hur upptäcktes skadan (vid lossning/uppackning eller annat)  *
Egen beskrivning av händelsen samt skadeorsak  *
Ersättningsanspråk Begärd ersättning  *
Betalningsmottagare Betalningsmottagare  *
Adress  *
Kontonummer/Bankgiro/Plusgiro (inklusive clearingnummer)  *
Bank  *
E-post  *
Telefonnummer  *
Bifoga filer
Spamskydd