Paketera din försändelse

Här på Bussgods är vi varsamma med dina paket, men de ska ändå klara omlastningar, sortering i maskin och många mil längs våra vägar. Grundregeln för hur gods ska vara paketerat är att det ska klara ett fall från en meters höjd utan att skadas eller gå sönder, därför är det viktigt att packa ditt gods på rätt sätt.

Att tänka på

Det är alltid avsändarens ansvar att godset är packat ordentligt med både yttre och inre emballage. Att godset är paketerat rätt är också en förutsättning för att du som kund ska kunna få ersättning om godset skadas.

Bussgods boxar för enkel och säker frakt

Information om Bussgods egna boxar för 20 och 35 kg kan du läsa på sidan om Boxar. Dessa finns att köpa hos ditt Bussgodsombud. Bussbox kan skickas till alla orter inom Sverige där Bussgods har ombud.

Packningstips

Yttre emballage

Yttre emballage – packa ditt gods i en förpackning som tål stötar och tryck under hela transporten, exempelvis kartong eller wellpapp. En varas originalförpackning eller fodral/väskor för t ex skidor och musikinstrument är ej godkända som emballage. Varan kan också tappa i värde om originalförpackningen skadas, Bussgods ersätter inte skadade förpackningar.

 

Packa in din vara/dina varor i något som skyddar mot stötar och lätt väta, exempelvis bubbelplast eller frigolit. Utfyllnaden hindrar också din packlåda från att sjunka ihop om den hamnar under tyngre gods.
Skickar du flera föremål i samma låda är det viktigt att alla föremål/delar är ordentligt emballerade var för sig så att de inte skadar varandra.
Flytande innehåll och pulver ska förpackas så att innehållet kan absorberas inuti ytterförpackningen vid eventuellt läckage eller skador på innerförpackningen.
Maskiner, motorer, fordon och liknande ska transporteras tömda på vätskor, inga försäkringar täcker eventuella läckage och avsändaren kan bli ersättningsskyldig för eventuell sanering.

Tänk på att vassa och/eller utstickande föremål på din vara kan göra hål i en kartong inifrån och skadas/skada annat gods/personal som hanterar godset

Även större gods som t ex barnvagnar eller bildelar ska packas in ordentligt. Bildäck packas i säckar eller papp, cyklar packas i kartong.

Fraktetiketten

Till sist är det väldigt viktigt att fraktetiketten fästs ordentligt på försändelsen så att den inte kan ramla av eller skadas under transporten.