Villkor

Här finner du våra villkor för förbetald frakt, transportvillkor och Rockers villkor för Trygga frakten.

Bussgods villkor för förbetald frakt

Om mått och viktuppgifter angivits som avviker från det verkliga (Bussgods kontrollväger sändningen) kan en avgift om minimum 500 kr tillkomma. Detta för att Bussgods skall erhålla täckning för de eventuella kostnader som tillkommer vid hantering av avvikande leverans.

Bussgods fakturerar avsändaren och betalningsvillkor är 10 dagar netto. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 2% per månad. Förbetald frakt som betalats via hemsidan är giltig i 30 dagar. Outnyttjad frakttjänst kan inte användas efter giltighetstiden.

Det är alltid avsändaren som står för en eventuell returfrakt.

Vid ångrat köp skall detta anmälas (inom 30 dagar) genom e-post till [email protected] (obs övriga fraktfrågor kan inte mejlas till denna adress, endast ärenden gällande förbetalda frakter.) I e-postmeddelandet skall fraktsedelsnummer anges för den frakt som du vill ångra och makulera.  Ångrad och makulerad frakt kan inte användas vid senare tillfälle och fraktsedeln skall kasseras. Om en återbetald frakt (fraktsedel) nyttjas vid senare tillfälle äger Bussgods rätt att debitera avsändaren för frakt + administrationskostnader. Ångerrätt gäller inte om fullgörande av tjänsten redan påbörjats, d.v.s att paketet lämnats över till Bussgods för befordran.

Transportvillkor

Här gäller transportvillkoren enligt: