Varuförsäkring för dig som privatkund

Godsförsäkring för transporter med Bussgods

När du skickar med Bussgods ingår alltid en godsförsäkring för ett varuvärde upp till 5 000 kr.

 

Läs mer i Villkor Godsförsäkring för transporter med Bussgods
Klicka i rutan för försäkring när du skapar din fraktsedel.

Köp till en varuförsäkring

Vi på Bussgods är måna om våra kunder och hanterar alltid ditt gods varsamt, men oturen kan ändå vara framme och därför har Bussgods i samarbete med Länsförsäkringar tagit fram en Godsförsäkring till våra kunder.

Om det totala värdet av godset som du ska skicka är värt mer än 5 000 kr kan du köpa en tilläggsförsäkring.

 

Försäkringsvärde      Pris

5 000 – 20 000 kr         47 kr

20 000 – 50 000 kr      201 kr

50 000 kr – 120 000   597 kr

 

De två viktigaste anledningarna till varför du bör köpa en Godsförsäkring:

 1. Alla transportörer har ett lagligt ansvar för gods under transport, men en förutsättning för att transportören ska kunna lämna ersättning vid en skada på/förlust av godset är att transportören är vållande till skadan. Som ägare av godset riskerar du alltså att bli helt utan ersättning från transportören om den inte är vållande till skadan!
 2. Det ingår alltid en godsförsäkring för ett varuvärde upp till 5 000 kr. Har ditt gods ett högre varuvärde är det viktigt att se till att du väljer korrekt tilläggsförsäkring.

Bra att känna till

Godsförsäkringen gäller för

 • Ditt gods (nytt och begagnat) under transport med Bussgods.
 • Allrisk-skador.

Vid eventuell skada ersätter försäkringen

 • Vid försäljning ersätts försäljningspriset. Säljaren av godset får även ersättning för fraktkostnaden om den inte redan är medräknad i försäljningspriset.
 • Vid övriga transporter ersätts marknadsvärdet som godset hade när transporten började.

Försäkringsbelopp

 • Väljer du att inte tilläggsförsäkra gods som har högre värde än 5 000 kr kan godsförsäkringen som mest ersätta dig med 5 000 kr om en skada på eller förlust av godset sker.
 • Försäkringen gäller utan självrisk.

Viktig information

 • Tänk på att packa på rätt sätt för transporten! Om det inte görs kan ersättningen sänkas eller utebli. Se gärna tips om emballage 
 • Temperaturskador omfattas inte av försäkringen.
 • Tänk på att försäkringen inte gäller för skador som beror på godsets egna egenskaper (t.ex. blommor som vissnar).
 • Försäkringen omfattar inte kostnader i samband med försening.
 • Försäkringen ersätter endast en privat- eller juridisk person. I de fall gods skickas mellan två privatpersoner behöver dessa komma överens om vem som ska få ersättningen innan försäkringsersättning kan betalas ut.

Har du frågor om Godsförsäkringen?

Länsförsäkringar Transport
Telefon: 08-588 413 10
E-post: [email protected]