Skadeanmälan

DETTA SKA ALLTID SKICKAS TILLSAMMANS MED SKADEMÄLAN!

  • Faktura eller kvitto vid köpt eller sålt gods
  • Bild på skadade godset samt emballage
  • Fraktsedel för sändningen
  • Polisanmälan vid förlust om du misstänker stöld

Skicka in din skadeanmälan

Fyll i detta formulär och dubbelkolla så du inte har missat något.

Uppgifter om mottagaren
Uppgifter om avsändare
Uppgifter om transporten
Information om skadan
Ersättningsanspråk
Betalningsmottagare