Nyhetsbrev
Skadat gods

Reklamationer

Vår varsamma hantering gör att vi har mycket få skador. Om paketet är välförpackat, men ändå skadas eller försvinner ska du reklamera det. Det gör du genom att kontakta ditt närmaste ombud. Fyll i transportskadeanmälan som du hittar som bifogad fil till höger. Om du varuförsäkrat ditt paket går din anmälan vidare till Länsförsäkringar.

Synliga skador anmäler du direkt vid mottagandet. Skador som du märker när du öppnat paketet ska anmälas inom sju dagar.

Rätt till ersättning för förlorat gods gäller om utlämning inte har skett inom 60 dagar från den tidpunkt godset borde ha kommit fram.

Bussgods ansvar för förlorat eller skadat gods är begränsat till 150 kr per kilo om särskild varuförsäkring inte har tecknats.

Villkoren för befordran regleras i sin helhet av ansvars- och befordringsbestämmelser, NSAB 2000. Se bifogad fil.
Detta gäller när du skickar gods med oss:
  • Godset skall vara transportmässigt förpackat och märkt. 
  • Fraktsedeln skall vara korrekt ifylld med fullständiga uppgifter om avsändare, mottagare, antal kolli, vikt och innehåll. 
  • Vid efterkrav skall efterkravsbeloppet samt till vilket konto (bankkonto, PG, BG eller avi) som betalningen ska göras till, skrivas in.