Reklamationer

Vår varsamma hantering gör att vi har mycket få skador. Om paketet är välförpackat, men ändå skadas eller försvinner ska du reklamera det. Det gör du genom att fylla i anmälan direkt här.

För övriga frågor gällande reklamationer mejla: [email protected]

Anmäl din skada direkt

Synliga skador anmäler du direkt vid mottagandet. Skador som du märker när du öppnat paketet ska anmälas inom sju dagar.

Om du tecknat en godsförsäkring ersätter försäkringen godsets värde

Detta gäller när du skickar gods med oss:

  • Godset skall vara transportmässigt förpackat och märkt.
  • Fraktsedeln skall vara korrekt ifylld med fullständiga uppgifter om avsändare, mottagare, antal kolli, vikt och innehåll.
  • Vid efterkrav skall efterkravsbeloppet samt till vilket konto (bankkonto, PG, BG eller avi) som betalningen ska göras till, skrivas in.

Om du inte tecknat godsförsäkring

Rätt till ersättning för förlorat gods gäller om utlämning inte har skett inom 60 dagar från den tidpunkt godset borde ha kommit fram.

OBS! Det är alltid avsändaren som är ansvarig för att fraktdokumenten är korrekt ifyllda.

Om Bussgods skulle förlora eller skada ditt gods är vårt ansvar begränsat enligt Svensk lag (VTL lag om inrikes transport) till 150 kr per kilo. Villkoren för befordran regleras i sin helhet av ansvars- och befordringsbestämmelser, NSAB 2015.

Gör din skadeanmälan direkt