Varuförsäkring för dig som företagare

Godsförsäkring för transporter med Bussgods

Läs mer i Villkor Godsförsäkring för transporter med Bussgods
Klicka i rutan för försäkring när du skapar din fraktsedel.

Köp till en varuförsäkring

När du skickar gods med Bussgods gäller Nordiskt Speditörförbunds Allmänna bestämmelser, NSAB 2015 som innebär att vårt ansvar för godset är 150 kr/kg för transporter inom Sverige.

Vi på Bussgods är måna om våra kunder och hanterar alltid ditt gods varsamt, men oturen kan ändå vara framme och därför har Bussgods i samarbete med Länsförsäkringar tagit fram en Godsförsäkring till våra kunder.

De två viktigaste anledningarna till varför du bör köpa en godsförsäkring:

 1. Alla transportörer har ett lagligt ansvar för gods under transport, men en förutsättning för att transportören ska kunna lämna ersättning vid en skada på/förlust av godset är att transportören är vållande till skadan. Som ägare av godset riskerar du alltså att bli helt utan ersättning från transportören om den inte är vållande till skadan!
 2. Transportörernas lagliga ansvar är alltid viktbegränsat, 150 kr/kg är den högsta ersättningen du kan få oavsett värdet på godset. Det innebär att om du skickar något som har låg vikt, men ett högt värde riskerar du att inte få full ersättning.

Bra att känna till

Godsförsäkringen gäller för

 • Ditt gods (nytt och begagnat) under transport med Bussgods.
 • Allrisk-skador.

Vid eventuell skada ersätter försäkringen

 • Vid försäljning ersätts försäljningspriset. Säljaren av godset får även ersättning för fraktkostnaden om den inte redan är medräknad i försäljningspriset.
 • Vid övriga transporter ersätts marknadsvärdet som godset hade när transporten började.

Försäkringsbelopp

 • Försäkringen gäller upp till förvalt försäkringsbelopp, 20 000 kronor, 50 000 kronor eller 120 000 kronor.
 • Försäkringen gäller utan självrisk.

Viktig information

 • Tänk på att packa på rätt sätt för transporten! Om det inte görs kan ersättningen sänkas eller utebli. Se gärna tips om emballage 
 • Temperaturskador omfattas inte av försäkringen.
 • Tänk på att försäkringen inte gäller för skador som beror på godsets egna egenskaper (t.ex. blommor som vissnar).
 • Försäkringen omfattar inte kostnader i samband med försening.
 • Försäkringen ersätter endast en privat- eller juridisk person. I de fall gods skickas mellan två privatpersoner behöver dessa komma överens om vem som ska få ersättningen innan försäkringsersättning kan betalas ut.

Är du avtals- eller kreditkund?

Då kan du välja att varuförsäkra alla dina frakter. Kontakta oss så lägger vi in det automatiskt. Du kan också välja att köpa en försäkring för varje frakt. Då anger du det när du skapar din fraktsedel genom att klicka i rutan för försäkring.

 

Har du frågor om Godsförsäkringen, kontakta:
Länsförsäkringar Transport
Telefon: 08-588 413 10
E-post: [email protected]